Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Uudenmaan kansallinen senioripiiri ry     

Toimintasuunnitelma 2023  

Yleistä 

Uudenmaan kansallinen seioripiiri ry (piiri) (ly 3039777-4) toimii jäsenyhdistystensä ja Kansallisen senioriliitto ry:n (liitto) yhdyssiteenä. Piirin toiminta on liiton tavoin poliittisiin puolueisiin sitoutumatonta. Toimintaa ohjaavat liiton hyväksymät arvot, jotka ovat:

-elämänmyönteisyys
-suoraselkäisyys
-vastuu itsestä ja muista 
-itsensä ja toisten arvostus 
-sekä perinteiden kunnioittaminen

Piiriin kuuluu kahdeksantoista toimivaa jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä 4585 henkilöjäsentä. 

Toimintavuonna 2023 perustetaan uusi yhdistys Klaukkalaan.

Piiri on Kansallinen senioriliitto ry:n jäsen. Toimintasuunnitelmassa on otettu huomioon liiton arvot ja toimintaperiaatteet. 

Sääntömääräiset kokoukset

Piiri järjestää sääntöjensä mukaan kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokouksen viimeistään huhtikuun 15. päivänä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä. Kokoukset järjestetään vuorotellen eri yhdistysten toimesta. Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Piirihallitus

Piirihallitus valitaan syyskokouksessa eri yhdistysten edustajista. Piirihallitus kokoontuu kahdeksan kertaa vuodessa ja asioiden niin vaatiessa useamminkin. Järjestäytymiskokous pidetään syyskokouksen yhteydessä heti syyskokousasioiden jälkeen. Kokoukset voidaan tarvittaessa pitää myös ns. etäkokouksina, Teams- ja/tai sähköpostikokouksina Piirihallitus nimeää keskuudestaan työvaliokunnan tärkeimpien asioiden valmistelua varten. Lisäksi muodostetaan seuraavat tiimit, joiden vastuualueina on.

Koulutus Viestintä / Kilta, ICT, kotisivut, Facebook Koulutus-, kerho- ja virkistystoiminta sekä piirin tapahtumat Edunvalvonta PENK Piirien eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta Hyvinvointialuevastaavat neljälle hyvinvointialueelle. 

Koulutus

Yhdistysten toimijoita tukeva koulutus on keskeistä piirin toiminnassa. Yhdistysten uusien hallituksen jäsenten perehdyttäminen järjestötoimintaan sekä viestintään on osa koulutusta. Yhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien tapaamisessa vaihdetaan kokemuksia ja saadaan uusia virikkeitä. Koulutusohjelmaan kuuluu myös kerhotoiminnan kehittäminen, viestintä, edunvalvonta-asiat ja digikoulutus. Piiri tukee ja täydentää koulutustoiminnallaan senioriliiton ja yhdistysten omaa koulutustoimintaa. Piirihallituksen jäsenet osallistuvat liiton järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin. KILTA-koulutusta järjestetään yhdistyksille alueellisena koulutuksena. 

Viestintä 

Piirin viestinnän tavoitteina on lisätä piirin ja yhdistysten näkyvyyttä, pitää jäsenistön mielenkiintoa yllä piirin ja yhdistysten toimintaa kohtaan sekä houkutella ja innostaa uusia jäseniä liittymään toimintaan. 

Piirikokousten ja piirihallituksen pöytäkirjat lähetetään jäsenyhdistysten sähköposteihin. Lisäksi jokaiselle piirin jäsenyhdistyksen jäsenelle lähetetään piirin kevään ja syksyn ajankohtaiskirje. Yhdistysten viestintäyhteyshenkilöistä ja netti- / Facebook-vastaavista muodostetaan piirin viestintäfoorumi, joka kokoontuu keskustelemaan ja kouluttautumaan. 

Piirin netti- ja Facebook- sivuille päivitetään myös yhdistysten ajankohtaisia kuulumisia. Patina- lehteen ja piirin eri alueilla ilmestyviin paikallislehtiin pyritään saamaan juttuja piirin toiminnasta. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen messuille, markkinoille ja vastaaviin tilaisuuksiin. 

Hyvällä näkyvyydellä saadaan aikaan jo vuonna 2021 hyvin alkanut jäsenmäärän lisäys.

Tapahtumat 

Perinteisiksi muodostuneita piirin tapahtumia ovat kesäjuhlat, golfkisat, yhdistystoimijoiden virkistyspäivä sekä kirkkopyhä, joiden käytännön järjestelyistä vastaavat paikallisyhdistykset kukin vuorollaan. Uutena tapahtumana on mahdollinen jäsenristeily ja piirin keilakilpailu.

Edunvalvonta 

Sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta vastaa vuoden 2023 alusta Uudellamaalla neljä hyvinvointialuetta, joiden päättäjiin ja hallintoon pidetään yhteyttä ja tuodaan esiin ikäihmisille tärkeitä asioita. Yhteydenpito piirin kuntien ja hyvinvointialueiden vanhusneuvostojen jäseniin on tärkeä osa edunvalvontaa. Piiri osallistuu aktiivisesti PENK:in (PENK on piirin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta) toimintaan ja pyrkii viemään myös tätä kautta ikäihmisten asioita eteenpäin päättäjille. Vuonna 2022, jolloin piirillämme on olut PENK:issä puheenjohtajuusvuoro esitimme ikäneuvoloiden perustamista Uudenmaan hyvinvointialueille, tämän asian etenemistä on seurattava ja edistettävä.

Eduskuntavaalit

Eduskuntavaalit järjestetään 2.4.2023. Piiri laatii omat teemansa vaaleihin sekä pitää yhteyttä ehdokkaisiin. Vain äänestämällä ikäihmisten asioita ymmärtäviä ehdokkaita voimme vaikuttaa. 

Palkitseminen

Ansiomerkkien, pronssisen, hopeisen ja kultaisen merkin myöntäminen seniori-jäsenille liiton ansiomerkkisääntöjen mukaan on tärkeää ja kannustavaa.

Piiri kiinnittää jäsenyhdistysten huomiota siihen, että ne huomioisivat erityisesti senioritoiminnassa ansioituneita jäseniään, joille on jo myönnetty liiton kultainen ansiomerkki, kutsumalla heitä säännöissä edellytetyllä tavalla kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi ja palkitsemaan ansioituneita jäseniään myös muulla tavalla.

Edustukset

Kansallinen senioriliitto ry:n liittokokous pidetään 6.-8.6.2023 Savonlinnassa. Piirin ja yhdistysten virallisten edustajien lisäksi toivotaan muitakin senioreja osallistuvan kokousjuhlallisuuksiin.

Talous 

Piirin tulot muodostuvat liiton maksamasta ns. jäsenmaksupalautuksesta, Kansion myöntämistä koulutusavustuksista ja osallistumismaksuista sekä SOSTE:n myöntämästä järjestöavustuksesta. Talous on vakaalla pohjalla.

STEA:n avustus, kansion ja liiton avustus

Avustusta haetaan vuodelle 2023. Esitetään uuden yhdistyksen perustamista Klaukkalaan. Perustamiseen liittyvissä asioissa järjestetään asiantuntijoiden avulla informaatiotilaisuuksia.

Tuemme yhdistysten uusien toimintamuotojen löytämisessä ja kehittämisessä.

Piirin alueella uudistamme edelleen edunvalvontaa, joka tulee korotumaan SOTE-uudistuksen yhteydessä. Hyvinvointialueita on piirin alueella neljä, niihin on nimetty yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilöille järjestämme informaatiotilaisuuksia ja koulutusta asiantuntijoiden avulla.

Jäsenet arvostavat toiminnan näkyvyyttä ja monipuolisuutta varsinkin edusvalvonnan ja hyvinvointialueiden mahdollisuuksista.

PENK:n toiminta jatkuu edelleen, jota myös tuetaan.

Tuetaan koulutusapua, Killan koulutusta jatketaan.