Iloranta

Iloranta on Hauholla toimiva matkailu yritys, joka järjestää myös senioritoimintaa. Toiminan tarkoitus on edistää jo ikääntyneiden ihmisten hyvinvoitia, elämänlaatua, terveyttä ja toimintakykyä. Liikunnallisten ohjelmien lisäksi tarjolla on myös ohjemaa esim. vuodenaikojen mukaan.