Edunvalvonta

Edunvalvonta

Piiri alueellisena edunvalvojana

Piiritasolla edunvalvojana toimii Uudenmaan alueella toimivien valtakunnallisten eläkeläisjärjestö-jen yhteenliittymä PENK (= piirien eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta).

PENK toimii yhteistoiminnassa kuntien vanhusneuvostojen kanssa. Kunnissa vanhusneuvosto omalta osaltaan valvoo, että ikäihmisille kuuluvat etuudet toteutuvat. Näin ollen yhdistyksen ja sen jäsenten yhteydenotto etuusasioissa tulee tapahtua ensisijaisesti oman kuntansa vanhusneuvoston edustajaan.

Senioripiiri tukee, valvoo ja edistää eläkeläisten henkisten ja aineellisten tarpeiden tyydyttämistä sekä kehittää eläkeläisten ja vanhusten sosiaaliseen turvallisuuteen tähtääviä toimenpiteitä.

Piiri pitää myös yhteyttä muihin eläkeläisjärjestöihin ja jakaa yhteiskunnan sosiaalipolitiikkaa koskevaa tietoutta.

Toimintamuodoista mainittakoon myös, että piiri tekee tarkoitusperiään edistävää valistustyötä, järjestää erilaisia tilaisuuksia sekä ohjaa ja kouluttaa omaa jäsenistöään

Piiri tekee aloitteita ja antaa lausuntoja liitolle jäsenkuntaansa koskevissa asioissa sekä tekee aloitteita sosiaaliturvan kehittämiseksi.

Valtakunnallinen edunvalvonta

Valtakunnallisella tasolla kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.